lnwshop logo

อริยสัจจธรรม สติเพื่อการพ้นทุกข์

อริยสัจจธรรม สติเพื่อการพ้นทุกข์
อริยสัจจธรรม สติเพื่อการพ้นทุกข์ thumbnail 1อริยสัจจธรรม สติเพื่อการพ้นทุกข์ thumbnail 2อริยสัจจธรรม สติเพื่อการพ้นทุกข์ thumbnail 3อริยสัจจธรรม สติเพื่อการพ้นทุกข์ thumbnail 4
หมวดหมู่ ซีดี
ราคา 0.00 บาท
แก้ไขล่าสุด 3 เม.ย. 2557
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
Share
Scan this!

อริยสัจจธรรม สติเพื่อการพ้นทุกข์ (1ชุด=2 แผ่น)

categories: MP3
sub categories: ธรรมบรรยาย
code(ISBN): 8857121278014
ขนาด: 27
x 18.3 ซม.
ปก:
พิมพ์:
จำนวน(หน้า): 2 แผ่น 1 กล่อง
ผู้เขียน: พุทธยานันทภิกขุ ( หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท )

เนื้อหาโดยรวมมุ่งเน้นให้ผู้ที่สนใจการปฏิบัติธรรมเจริญสติ มีความเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม ตามแนวทางการเจริญสติของหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ และแนวทางของสติปัฏฐานสี่

เนื้อหาซีดีชุดที่ 1

01.ชีวิตคือรูปกับนาม 02.ชีวิตกับความอยาก 03.สติตัดความยึดมั่น 04.กุญแจไขความลับชีวิต 05.พัฒนาปัญญาญาณ 06.สติกับการเก็บอารมณ์ 07.อารมณ์ของการปฏิบัติ 08.สมมุติสู่วิมุติ 09.สติกับรูปนามของจริง 10.เข้าใจให้ถูกเสียก่อน 11.ธัมมะกับสังฆะ 12.อิทัปปัตยตา-ปฏิจสมุปบาท 13.สอบอารมณ์ 14.ฐานที่ตั้งทั้งสี่ของสติ 15.ความมหัศจรรย์ของการยกมือ

เนื้อหาซีดีชุดที่ 2

01.ชีวิตคือขบวนการเกิดของทุกข์ 02.การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว 03.ประโยชน์ของการเจริญสติ 04.สมมติสัจจะ-ปรมัตถ์สัจจะ 05.สัมผัสปรมัตถ์ด้วยสติ 06.สติคือปริวาสตัวจริง 07.ทางลัดสู่นิพพาน 08.ประวัติวัดถ้ำแสงเทียน 09.ความหมายของพุทธะ 10.วิธีเจริญสติแบบเคลื่อนไหว 11.เจริญสติเพื่อยกระดับชีวิต 12.ความหมายที่แท้จริงของศีล ๘ 13.ประจักษ์ด้วยสัมมาสติ 14.ตามแบบผู้รู้ 15.โพธิจิต

ราคา/หน่วย: 89.00 บาท

 ---------------------------------------------------------------  

ซีดีธรรมะ อริยสัจจธรรมชุด 2 [ สติปัญญาคือพุทธตัวจริง ]

โดย พุทธยานันทภิกขุ ซีดีธรรม พุทธศาสนา (MP 3)

categories: MP3
sub categories: ธรรมบรรยาย
code(ISBN): 8857121278021
ขนาด: 2 แผ่นคู่
ปก:
พิมพ์:
จำนวน(หน้า): 2 แผ่น
ผู้เขียน:

เนื้อหาซีดี ชุดที่ 3
01. โยนิโสมนสิการ
02. สติที่มาของปัญญา
03. ปัญญาคือตาใจ
04. สติประยุกต์ใช้ได้ทุกเรื่อง
05. ความเพียรคือไฟแห่งตบะ
06. ธรรมะจัดระเบียบใจ
07. สติต่างจากเวทนาอย่างไร
08. การเตรียมตัวเก็บอารมณ์
09. สติคือวินัยตัวจริง
10. วิสัยของจิตที่มีสติ 24
11. ปริศนาธรรม :รามเกียรติ์
12. วิสัยแห่งปัจจุบันธรรม
13. วินัยคือจัดระเบียบกาย
14. สติคือปรมัตถศีล
15. ทำที่สุดทุกข์ให้แจ้ง
16. สติสัญชาตญาณพึ่งไม่ได้ ( แม่อั้ว เมฆวัน )
17. สติชุบชีวิตใหม่ ( สมพร สัมมหา )
18. ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม ( แม่อั้ว เมฆวัน )

เนื้อหาซีดีชุดที่ 4
1. สัมมนาพระวินัยยุคใหม่ 1
2. สัมมนาพระวินัยยุคใหม่ 2
3. สัมมนาพระวินัยยุคใหม่ 3
4. สัมมนาพระวินัยยุคใหม่ 4
5. สัมมนาพระวินัยยุคใหม่ 5
6. สัมมนาพระวินัยยุคใหม่ 6
7. สัมมนาพระวินัยยุคใหม่ 7
8. สัมมนาพระวินัยยุคใหม่ 8
9. สัมมนาพระวินัยยุคใหม่ 9
10. สัมมนาพระวินัยยุคใหม่ 10
11. สวดมหาสติปัฏฐานสูตร ตอน 1 ( กายานุปัสสนาสติ )
12. สวดมหาสติปัฏฐานสูตร ตอน 2 ( กายานุปัสสนาสติ )
13. สวดมหาสติปัฏฐานสูตร ตอน 3( เวทนานุปัสสนาสติ )
14. สวดมหาสติปัฏฐานสูตร ตอน 4 ( จิตตานุปัสสนาสติ )
15. สวดมหาสติปัฏฐานสูตร ตอน 5 ( ธัมมานุปัสสนาสติ )
16. ทำวัตรเช้า ( แปล )
17. ตรวจน้ำอิมินา
18. แผ่เมตตา
19. เจริญพุทธมนต์ แบบไทยกลาง
20. เจริญพุทธมนต์ แบบไทยเหนือ

ราคา/หน่วย: 99.00 บาท

 ------------------------------------------------------------------- 

ซีดีธรรมะ แผ่น 3 -สติปัญญา คือ พุทธตัวจริง

categories: MP3
sub categories: ธรรมบรรยาย
code(ISBN):
ขนาด: 1 แผ่น
ปก:
พิมพ์:
จำนวน(หน้า):
ผู้เขียน:

เนื้อหาซีดี ชุดที่ 3
01. โยนิโสมนสิการ
02. สติที่มาของปัญญา
03. ปัญญาคือตาใจ
04. สติประยุกต์ใช้ได้ทุกเรื่อง
05. ความเพียรคือไฟแห่งตบะ
06. ธรรมะจัดระเบียบใจ
07. สติต่างจากเวทนาอย่างไร
08. การเตรียมตัวเก็บอารมณ์
09. สติคือวินัยตัวจริง
10. วิสัยของจิตที่มีสติ 24
11. ปริศนาธรรม :รามเกียรติ์
12. วิสัยแห่งปัจจุบันธรรม
13. วินัยคือจัดระเบียบกาย
14. สติคือปรมัตถศีล
15. ทำที่สุดทุกข์ให้แจ้ง
16. สติสัญชาตญาณพึ่งไม่ได้ ( แม่อั้ว เมฆวัน )
17. สติชุบชีวิตใหม่ ( สมพร สัมมหา )
18. ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม ( แม่อั้ว เมฆวัน )

ราคา/หน่วย: 30.00 บาท

 ------------------------------------------------------------------

อริยสัจจธรรม ชุด แผ่น 4สัมมนาพระวินัยยุคใหม่ และ สวดมหาสติปัฏฐานสูตร

โดย พุทธยานันทภิกขุ

categories: MP3
sub categories: ธรรมบรรยาย
code(ISBN):
ขนาด: 1 แผ่น
ปก:
พิมพ์:
จำนวน(หน้า):
ผู้เขียน:

เนื้อหาซีดีชุดที่ 4
1. สัมมนาพระวินัยยุคใหม่ 1
2. สัมมนาพระวินัยยุคใหม่ 2
3. สัมมนาพระวินัยยุคใหม่ 3
4. สัมมนาพระวินัยยุคใหม่ 4
5. สัมมนาพระวินัยยุคใหม่ 5
6. สัมมนาพระวินัยยุคใหม่ 6
7. สัมมนาพระวินัยยุคใหม่ 7
8. สัมมนาพระวินัยยุคใหม่ 8
9. สัมมนาพระวินัยยุคใหม่ 9
10. สัมมนาพระวินัยยุคใหม่ 10
11. สวดมหาสติปัฏฐานสูตร ตอน 1 ( กายานุปัสสนาสติ )
12. สวดมหาสติปัฏฐานสูตร ตอน 2 ( กายานุปัสสนาสติ )
13. สวดมหาสติปัฏฐานสูตร ตอน 3( เวทนานุปัสสนาสติ )
14. สวดมหาสติปัฏฐานสูตร ตอน 4 ( จิตตานุปัสสนาสติ )
15. สวดมหาสติปัฏฐานสูตร ตอน 5 ( ธัมมานุปัสสนาสติ )
16. ทำวัตรเช้า ( แปล )
17. ตรวจน้ำอิมินา
18. แผ่เมตตา
19. เจริญพุทธมนต์ แบบไทยกลาง
20. เจริญพุทธมนต์ แบบไทยเหนือ

ราคา/หน่วย: 30.00 บาท

------------------------------------------------

ซีดีธรรมะ อริยสัจจธรรม ชุด 1สติเพื่อการพ้นทุกข์ แผ่น 1

โดย พุทธยานันทภิกขุ

categories: MP3
sub categories: ธรรมบรรยาย
code(ISBN):
ขนาด: 1 แผ่น
ปก:
พิมพ์:
จำนวน(หน้า):
ผู้เขียน:

เนื้อหาซีดี

01.ชีวิตคือขบวนการเกิดของทุกข์
02.การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
03.ประโยชน์ของการเจริญสติ
04.สมมติสัจจะ-ปรมัตถ์สัจจะ
05.สัมผัสปรมัตถ์ด้วยสติ
06.สติคือปริวาสตัวจริง
07.ทางลัดสู่นิพพาน
08.ประวัติวัดถ้ำแสงเทียน
09.ความหมายของพุทธะ
10.วิธีเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
11.เจริญสติเพื่อยกระดับชีวิต
12.ความหมายที่แท้จริงของศีล ๘
13.ประจักษ์ด้วยสัมมาสติ
14.ตามแบบผู้รู้
15.โพธิจิต

ราคา/หน่วย: 30.00 บาท

---------------------------------------------

ซีดีธรรมะ อริยสัจจธรรม ชุดที่ 1สติเพื่อการพ้นทุกข์

โดย พุทธยานันทภิกขุ

categories: MP3
sub categories: ธรรมบรรยาย
code(ISBN):
ขนาด: 1 แผ่น
ปก:
พิมพ์:
จำนวน(หน้า):
ผู้เขียน:

เนื้อหาซีดี

01.ชีวิตคือรูปกับนาม
02.ชีวิตกับความอยาก
03.สติตัดความยึดมั่น
04.กุญแจไขความลับชีวิต
05.พัฒนาปัญญาญาณ
06.สติกับการเก็บอารมณ์
07.อารมณ์ของการปฏิบัติ
08.สมมุติสู่วิมุติ
09.สติกับรูปนามของจริง
10.เข้าใจให้ถูกเสียก่อน
11.ธัมมะกับสังฆะ
12.อิทัปปัตยตา-ปฏิจสมุปบาท
13.สอบอารมณ์
14.ฐานที่ตั้งทั้งสี่ของสติ
15.ความมหัศจรรย์ของการยกมือ

ราคา/หน่วย: 30.00 บาท

----------------------------------------------

ซีดีธรรมบรรยาย ที่ระลึกงาน 12 ปี อาจาริยบูชา

ระหว่างวันที่ 8 -14 ธ.ค. 2550บรรยาย ณ วัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร

categories: MP3
sub categories: ธรรมบรรยาย
code(ISBN):
ขนาด: 1 แผ่น
ปก:
พิมพ์:
จำนวน(หน้า):
ผู้เขียน:

1. หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ วัดป่าสุขคโต จ.ชัยภูมิ
2. พระอาจารย์สุริยา มหาปัญโญ วัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร
3. พระอาจารย์สุริยา มหาปัญโญ วัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร
4. พระอาจารย์สุริยา มหาปัญโญ วัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร
5. พระอาจารย์สุริยา มหาปัญโญ วัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร
6. พระอาจารย์ทรงศีล สุจิณฺโณ วัดป่าสุขคโต จ.ชัยภูมิ
7. หลวงพ่อกรม ถามวโร วัดป่าโนนม่วงวนาราม จ.ชัยภูมิ
8. หลวงพ่อคำไม ฐิตสีโล วัดทับมิ่งขวัญ จ.เลย
9. พระอาจารย์สงคราม ธัมมวโร วัดป่าช้า จ.มหาสารคาม
10. หลวงพ่อทอง ถาวโร วัดนางแดดชมภู จ.ชัยภูมิ
11. พระอาจารย์โทน ชินวังโส
12. หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท วัดป่าพุทธยานันทาราม สหรัฐฯ
13. หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท วัดป่าพุทธยานันทาราม สหรัฐฯ
14. หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท วัดป่าพุทธยานันทาราม สหรัฐฯ

ราคา/หน่วย: 30.00 บาท

----------------------------------------------

CD MP3 ปฐมาจารย์เซ็นแห่งประเทศสยาม

categories: MP3
sub categories: ธรรมบรรยาย
code(ISBN):
ขนาด:
ปก:
พิมพ์:
จำนวน(หน้า):
ผู้เขียน:

วิปัสสนาแบบเซ็นสยาม
ท่านสอนให้ตามรู้ตัวอยู่ในปัจจุบัน ตามรู้ใจอยู่ในปกติเท่านั้นเอง ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในกายในใจก็ให้ตามรู้เท่านั้นเอง ไม่ต้องไปกำหนดจดจ้องอะไรให้ลำบากเลย

วิธีการสมถะแบบทั่วไปต้องกำหนดรู้ ต้องเข้าฌาน ทำเวลานั้นเวลานี้ อาศัยรูปนั้นรูปนี้เป็นนิมิตเป็นอารมณ์ ก็ว่ากันไปตามรูปแบบสมถะสำนักนั้นๆ แต่ไม่ใช่สมถะเคลื่อนไหวแบบนี้
----------------------------------------
รายการธรรมบรรยาย
1. การปรับสมดุลธาตุสี่
2. ความรู้แก้ความคิด
3. สัมผัสความจริงเท่าที่มีอยู่
4. อานาปานสติแบบเคลื่อนไหว
5. อัตตาและอนัตตาในธัมมจักร
6. อาทิตตปริยายสูตรประยุกต์
7. จะเป็นมนุษย์ล้มลุกหรือยืนต้น
8. ผีบุญหรือพุทธอวตาลกันแน่
9. วิธีเจริญเมตตาเจโตวิมุต
10. เปลี่ยนสัญชาตญาณเป็นวิปัสสนาญาณ
11. รุ่งอรุณแห่งสติ
12. สติมาปัญญาญาณเกิด
13. สติปัฏฐาน-อาจารย์ไพเดช
14. ภาวนาจาริกธรรมที่จอเจีย
15. ปฐมนิเทศวิปัสสนาเมษายน
16. เจริญสติเพื่อมรคผลนิพพาน

ราคา/หน่วย: 35.00 บาท

 

 

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กรุงไทย สาขาตลาดวงศกร ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

สินค้าขายดี

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)


สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม29,320 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด13,639 ครั้ง
เปิดร้าน31 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท20 มิ.ย. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก